POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XI Ogólnopolski
Kongres

7 - 9 kwietnia 2022r.

PROGRAM

Image

W trakcie wydarzenia przewidziane są wystąpienia sponsorowane/promocyjne firm.

Image