CHIRURGIA KOLOREKTALNA

IX Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

SESJE KONKURSOWE

 

W trakcie trwania Sympozjum przygotowaliśmy 5 sesji naukowych, które są otwarte na Państwa zgłoszenia.  Sesje, które chcemy stworzyć z udziałem Państwa wystąpień będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami oraz podzieleniem się wynikami pracy zespołów badawczych. Reasumując – chcemy, aby sesje te były stworzone od początku do końca przez chirurgów dla chirurgów w związku z czym zachęcamy serdecznie do zgłoszeń.

 

Sesja ,,Black Session, czyli co poszło nie tak”.

Zazwyczaj na konferencjach prezentowane są przypadki pacjentów zakończone pomyślnie, sukcesy chirurgów, innowacyjne operacje i osiągnięcia godne podziwu. Ta nowatorska sesja ma na celu prezentację najtrudniejszych przypadków klinicznych obarczonych wysokim prawdopodobieństwem powikłań, przypadki pacjentów, które napotkać można w codziennej praktyce a które nie zawsze kończą się pomyślnie. Sesja ma na celu przedstawić najtrudniejsze aspekty pracy chirurga i przeanalizować niepomyślny przebieg kliniczny.

Forma prezentacji: wykład 7min.

 Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020

Sesja Tips and Tricks

Autorskie metody przeprowadzania operacji poparte doświadczeniem oraz nowatorskie podejście jest szalenie ważną cechą każdego chirurga. Warto dzielić się swoim doświadczeniem i dyskutować która technika jest najlepsza  - również w odniesieniu do najnowszych osiągnięć myśli chirurgicznej i technologii medycznej.  W związku z tym w tej sesji każdy będzie miał okazję zaprezentować swoje ,,knyfy” i ,,smaczki” chirurgiczne.

Forma prezentacji: wykład 7min. Preferowane prezentacje zawierające materiały zdjęciowe i video.

 Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020

Sesja Cases- prezentacja przypadków klinicznych

Dzielenie się doświadczeniami własnymi oraz zespołu jest ważną formą nauczania młodych chirurgów. Sesja przypadków to edukacyjna  formuła spotkania zarówno dla lekarzy rezydentów jak i dla lekarzy po specjalizacji. W tej sesji prezentowane będą najciekawsze i niespotykane przypadki kliniczne.

 

Forma prezentacji: wykład 7min. Preferowane prezentacje zawierające materiały zdjęciowe i video.

 Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020

Sesja Plakatowa

Zachęcamy wszystkich  do nadsyłania zgłoszeń do sesji w której prezentowane będą najciekawsze, przypadki kliniczne, innowacyjne techniki operacyjne czy też przedstawienie własnych doświadczeń i podzielenie się przypadkami z codziennej praktyki chirurgicznej. Ta sesja to niepowtarzalna okazja dla każdego z Państwa do przedstawienia swojego unikatowego dorobku klinicznego. Gorąco zachęcamy także młodych chirurgów oraz lekarzy z ośrodków nieakademickich do zgłoszeń. Niejednokrotnie Państwa bogaty i ciekawy dorobek nie jest należycie eksponowany i prezentowany na szerszym forum. Jesteśmy przekonani, że  dorobek każdego z Państwa stanowi ważny wkład w rozwój chirurgii kolorektalnej

Forma prezentacji: Prezentacja Power Point, maksymalnie 20 slajdów. Prezentacje będą wyświetlane w sposób ciągły w trakcie trwania całego Sympozjum.

Plakaty będą wyświetlane w trakcie trwania całego Sympozjum.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020

360° wokół chirurgii

360° wokół chirurgii to cykl unikatowych konferencji od początku do końca stworzonych przez chirurgów dla chirurgów, przez praktyków dla praktyków, od lat wpierany przez firmę Ethicon. Są to spotkania wymiany doświadczeń, o wyzwaniach i trudnych przypadkach, dyskusje okrągłego stołu w tematach chirurgii przewodu pokarmowego, bariatrii, BPH.

W trakcie tegorocznej konferencji IX Postępy w chirurgii kolorektalnej odbędzie się wyjątkowa edycja specjalna tego wydarzenia „360° wokół chirurgii” poświęcona tematyce chirurgii kolorektalnej. W imieniu Panelu Ekspertów zapraszamy chirurgów do współtworzenia sesji, podzielenia się swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji. Zachęcamy do zgłoszenia trudnych przypadków w dziedzinie chirurgii kolorektalnej, które zostaną zaprezentowane w trakcie sesji ustnej lub plakatowej edycji specjalnej.

Sesja pod patronatem Polskiego Klubu Koloproktologii odbędzie się w środę, 9 września od godziny 9.00  w Sali Missisipi.

Panel Expertów:

Prof. dr  hab. n. med. Marek Szczepkowski
Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Dr n med. Czesław Osuch
Dr n med. Andrzej Kwiatkowski

Forma prezentacji: max 7 slajdy, 7 minutowe wystąpienie, zawierające materiały zdjęciowe i video.

Zgłoszenie prac do dnia 17 czerwca 2020 na adres: biuro@agora-konferencje.pl

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!