Przejdź do treści

Opłata Kongresowa

KOSZT UCZESTNICTWA

Lekarz – 750 zł (do 31 marca 2024)
Lekarz – 800 zł (od 1 kwietnia 2024)
Lekarz – 900 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc )

Student – 250 zł

Impreza Towarzysząca
350 zł – koszt uczestnika
350 zł – osoba towarzysząca, uprawnia do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONGRESOWEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w sesjach naukowych
  2. teczkę z materiałami kongresowymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. udział w warsztatach
  5. certyfikat uczestnictwa
  6. przerwy kawowe
  7. przerwę lunchową

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Narvil 2024

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej
do dnia 11 marca 2024r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po zakończeniu Konferencji.