Przejdź do treści

Punkty Edukacyjne

Uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 16 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Uczestnicy poszczególnych warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.