Przejdź do treści

Sesje Konkursowe

W trakcie trwania Kongresu przygotowaliśmy 3 sesje naukowe i sesję plakatową, które są otwarte na Państwa zgłoszenia. Sesje, które chcemy stworzyć z udziałem Państwa wystąpień będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami oraz podzieleniem się wynikami pracy zespołów badawczych. Reasumując – chcemy, aby sesje te były stworzone od początku do końca przez chirurgów dla chirurgów w związku z czym zachęcamy serdecznie do zgłoszeń.

Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji ustnej lub plakatowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2024

Sesja
Ostry dyżur

Sesja
,,Black Session, czyli co poszło nie tak.

Zazwyczaj na konferencjach prezentowane są przypadki pacjentów zakończone pomyślnie, sukcesy chirurgów, innowacyjne operacje i osiągnięcia godne podziwu. Ta nowatorska sesja ma na celu prezentację najtrudniejszych przypadków klinicznych obarczonych wysokim prawdopodobieństwem powikłań, przypadki pacjentów, które napotkać można w codziennej praktyce a które nie zawsze kończą się pomyślnie. Sesja ma na celu przedstawić najtrudniejsze aspekty pracy chirurga i przeanalizować niepomyślny przebieg kliniczny.

Forma prezentacji: wykład 7min.

Sesja 
Jak ja to robię?- Tips and tricks

Autorskie metody przeprowadzania operacji poparte doświadczeniem oraz nowatorskie podejście jest szalenie ważną cechą każdego chirurga. Warto dzielić się swoim doświadczeniem i dyskutować która technika jest najlepsza  – również w odniesieniu do najnowszych osiągnięć myśli chirurgicznej i technologii medycznej.  W związku z tym w tej sesji każdy będzie miał okazję zaprezentować swoje ,,knyfy” i ,,smaczki” chirurgiczne.

Forma prezentacji: wykład 7min. Preferowane prezentacje zawierające materiały zdjęciowe i video.

Sesja
Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych

Dzielenie się doświadczeniami własnymi oraz zespołu jest ważną formą nauczania młodych chirurgów. Sesja przypadków to edukacyjna  formuła spotkania zarówno dla lekarzy rezydentów jak i dla lekarzy po specjalizacji. W tej sesji prezentowane będą najciekawsze i niespotykane przypadki kliniczne.

Forma prezentacji: wykład 7min. Preferowane prezentacje zawierające materiały zdjęciowe i video.

Sesja
Plakatowa

W trakcie Kongresu przewidujemy Sesję Plakatową w formie elektronicznej.

Zachęcamy wszystkich  do nadsyłania zgłoszeń do sesji w której prezentowane będą najciekawsze, przypadki kliniczne, innowacyjne techniki operacyjne czy też przedstawienie własnych doświadczeń i podzielenie się przypadkami z codziennej praktyki chirurgicznej. Ta sesja to niepowtarzalna okazja dla każdego z Państwa do przedstawienia swojego unikatowego dorobku klinicznego. Gorąco zachęcamy także młodych chirurgów oraz lekarzy z ośrodków nieakademickich do zgłoszeń. Niejednokrotnie Państwa bogaty i ciekawy dorobek nie jest należycie eksponowany i prezentowany na szerszym forum. Jesteśmy przekonani, że  dorobek każdego z Państwa stanowi ważny wkład w rozwój chirurgii kolorektalnej

Forma prezentacji: Prezentacja Power Point, maksymalnie 5 slajdów. Prezentacje będą wyświetlane w sposób ciągły w trakcie trwania całego Kongresu.

Plakaty będą wyświetlane w trakcie trwania całego Kongresu.

Zgłoszenia

  Sesja

  Tytuł prezentacji

  Dane osobowe

  Imię i nazwisko autora/autorów:
  Afiliacja:
  Telefon:
  Email:

  Streszczenie